Καλωσήλθατε στην επίσημη Ιστοσελίδα του Δήμου μας

Πιστοποιητικά και αντίγραφα που εκδίδονται από το GOV.GR

Δημοτολόγιο

1. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

2. Πιστοποιητικό Γέννησης

3. Πιστοποιητικό Πλησιέστερων Συγγενών

4. Πιστοποιητικό εντοπιότητας ;

Μητρώο Αρρένων

1. Πιστοποιητικό εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων

Ληξιαρχείο

1. Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Γεννήσεως

2. Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου

3. Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου

4. Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Συμφώνου Συμβίωσης ;

Για να εκδόσετε το πιστοποιητικό ή αντίγραφο που θέλετε, πατήστε στον παραπάνω αντίστοιχο σύνδεσμο. Η είσοδος γίνεται μόνο με τον λογαριασμό του χρήστη μέσω TAXISnet