Καλωσήλθατε στην επίσημη Ιστοσελίδα του Δήμου μας

Αρμοδιότητες του Τομέα Καθαριότητας & Περιβάλλοντος

Την ευθύνη και την εποπτεία του Τομέα της Καθαριότητας, της Προστασίας του Περιβάλλοντος και του Πρασίνου και της προστασίας και διαχείρισης των Υδάτινων Πόρων, έχει ο Αντιδήμαρχος κ. Αναγνωστόπουλος Γεώργιος

Η αποστολή του Τομέα Καθαριότητας & Περιβάλλοντος είναι :

Η χάραξη της στρατηγικής του Δήμου σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, υγιεινής, ασφάλειας και ποιότητας ζωής, η ανάπτυξη σχετικών πολιτικών και η παρακολούθηση υλοποίησής τους ώστε ο Δήμος να αποτελεί όμορφη και φιλική πόλη για τους κατοίκους της.

Οι αρμοδιότητες του Τομέα Καθαριότητας & Περιβάλλοντος είναι :

Μεριμνά για την καθαριότητα και την προστασία του περιβάλλοντος του Δήμου.

Μεριμνά για την αποκομιδή αστικών, ανακυκλώσιμων, ογκωδών, αδρανών, φυτικών και κάθε ειδών απορριμμάτων.

Μεριμνά για την διαχείριση των αποβλήτων.

Μεριμνά για την καθαριότητα όλων των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου, συμπεριλαμβανομένων και των ακτών.

Μεριμνά για την υλοποίηση μελετών και την επίβλεψη έργων προστασίας περιβάλλοντος και πρασίνου

Μεριμνά για την προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων.

Μεριμνά για την οργάνωση και διάθεση των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά για τις ανωτέρω δράσεις.