Καλωσήλθατε στην επίσημη Ιστοσελίδα του Δήμου μας

Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Τροιζηνίας – Μεθάνων

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και συστάθηκε το έτος 2011, μετά από συγχώνευση των σχολικών επιτροπών που λειτουργούσαν σε έκαστη σχολική μονάδα.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: