Καλωσήλθατε στην επίσημη Ιστοσελίδα του Δήμου μας

Γραφείο εκτέλεσης τεχνικών έργων, συντήρησης και καθαρισμού

Την ευθύνη και την εποπτεία του Τομέα των Τεχνικών Υπηρεσιών που αναφέρεται : α. στην Εκτέλεση Έργων, Συντήρησης Κτιρίων, Οδοποιίας και Υπαίθριων Χώρων, β. στον Καθαρισμό και την Συντήρηση των Δικτύων Όμβριων, γ. στην Εκτέλεση Έργων και Συντήρησης Ηλεκτροφωτισμού, δ. στην Εποπτεία και Ευθύνη των Κοιμητηρίων, ως προς την Ευταξία και την Καθαριότητα, έχει ο Αντιδήμαρχος κ. Αναγνωστόπουλος Γεώργιος

Αρμοδιότητες :

Μεριμνά για την εκτέλεση Έργων και Συντήρησης κτιρίων, Έργων κατασκευής και συντήρησης οδών και πεζοδρομίων, Υπαίθριων έργων και οποιωνδήποτε άλλων έργων π.χ. περίπτερα – αγάλματα – στέγαστρα, σιντριβάνια κ.λπ.

Μεριμνά για την εκτέλεση διαφόρων έργων συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και ηλεκτροφωτισμού.

Μεριμνά για την εκτέλεση καθαρισμού και συντήρησης των δικτύων όμβριων.

Έχει την εποπτεία και ευθύνη των Κοιμητηρίων, ως προς την ευταξία και καθαριότητα.