Καλωσήλθατε στην επίσημη Ιστοσελίδα του Δήμου μας

Τμήμα Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων Δήμου

Η είσοδος γίνεται μόνο με λογαριασμό χρήστη μέσω TAXISnet

1. Αίτηση βεβαίωσης χορήγησης εγκατάστασης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος σε συγκεκριμένη τοποθεσία

2. Αίτηση απλουστευμένης γνωστοποίησης κυε των άρθρων 10, 11 και 12 (αυτόματοι πωλητές, καφες σε διερχόμενους και τυποποιημένα τρόφιμα)

3. Αίτηση αναγγελίας άσκησης επαγγέλματος κομμωτή – κουρέα

4. Αίτηση αναγγελίας άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη περιποίησης άνω και κάτω άκρων

5. Αίτηση άδειας παράτασης ωραρίου μουσικής

6. Αίτηση προέγκρισης άδειας λειτουργίας παιδοτόπου

7. Αίτηση άδειας λειτουργίας παιδοτόπου

8. Αίτηση άδειας λειτουργίας κολυμβητικής δεξαμενής

9. Αίτηση έκδοσης αδείας επαγγελματία πωλητή υπαιθρίου εμπορίου

10. Αίτηση έκδοσης αδείας παραγωγού πωλητή επαγγελματία αγρότη

11. Αίτηση χορήγησης βεβαίωσης δραστηριοποίησης υπαιθρίου εμπορίου.

12. Αίτηση συμμετοχής σε εμποροπανήγυρη