Καλωσήλθατε στην επίσημη Ιστοσελίδα του Δήμου μας

Γραφείο έκδοσης αδειών & εποπτείας της λειτουργίας καταστημάτων, παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων …

Την ευθύνη και την εποπτεία του Γραφείου έκδοσης αδειών & εποπτείας της λειτουργίας καταστημάτων, παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων …, έχει ο Αντιδήμαρχος κ. Σωτήριος Σαμπάνης

Αρμοδιότητες :

Εποπτεία και ευθύνη τήρησης και εφαρμογής της νομοθεσίας σχετικά με την λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος

Παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων

Εποπτεία εμπορικών δραστηριοτήτων, υπαίθριου και πλανόδιου εμπορίου και λαϊκών αγορών

Αδειοδότηση περιπτέρων (εκμίσθωση)

Ευθύνη και εποπτεία λειτουργίας των εμποροπανηγύρεων

Έκδοση αδειών υπαίθριας διαφήμισης