Καλωσήλθατε στην επίσημη Ιστοσελίδα του Δήμου μας

Κ.Δ.Α.Π (Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών)

Στον Τομέα της Κοινωνικής Πολιτικής, την ευθύνη και την εποπτεία της λειτουργίας των “Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών”, έχει ο Αντιδήμαρχος κ. Σωτήριος Σαμπάνης

Στο Δήμο Τροιζηνίας-Μεθάνων λειτουργούν δύο (2) Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ).

Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Τροιζηνίας που στεγάζεται σε οίκημα, το οποίο βρίσκεται επί της οδού 25ης Μαρτίου στον Γαλατά (Κληροδότημα Αρναουτέλη), και το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Μεθάνων που στεγάζεται στο κτίριο του Νηπιαγωγείου Μεθάνων, το οποίο βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Μεθάνων.

Τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) Τροιζηνίας και Μεθάνων είναι δομές κοινωνικής πρόνοιας παιδαγωγικού χαρακτήρα, στις οποίες απασχολούνται δημιουργικά παιδιά ηλικίας από πέντε (5) έως δώδεκα (12) ετών για ένα χρονικό διάστημα της ημέρας, εκτός του σχολικού ωραρίου της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Στα Κ.Δ.Α.Π. Τροιζηνίας και Μεθάνων μπορούν να απασχολούνται και παιδιά με ελαφράς μορφής κινητικά ή αισθητηριακά προβλήματα.

Σκοπός των Κ.Δ.Α.Π. Τροιζηνίας και Μεθάνων είναι η παιδαγωγικού χαρακτήρα δημιουργική απασχόληση των παιδιών, ηλικίας 5-12 ετών, για ορισμένο χρονικό διάστημα της ημέρας, εκτός σχολικού ωραρίου και η προαγωγή των δεξιοτήτων τους, με την εφαρμογή σύγχρονων παιδαγωγικών πρακτικών και οργανωμένων εξατομικευμένων και ομαδικών δραστηριοτήτων για την υποστήριξη της σωματικής, νοητικής, συναισθηματικής και κοινωνικής ανάπτυξής τους και της εξοικείωσής τους με τις νέες τεχνολογίες και με μορφές έκφρασης και επικοινωνίας, όπως το παιχνίδι, το τραγούδι, η ζωγραφική, η μουσική, ο χορός, ο αθλητισμός, οι τέχνες και η συζήτηση, ως μέσων καθοριστικών για την πολύπλευρη ανάπτυξη κάθε παιδιού και την κοινωνικοποίησή του.

Πλέον των παραπάνω σκοπών, ως δημιουργική απασχόληση των παιδιών νοούνται και δράσεις που προάγουν υγιή πρότυπα κοινωνικής ανάπτυξης και διαβίωσης και κατατείνουν:

α) στην καλλιέργεια του σεβασμού στη διαφορετικότητα,

β) στην ενημέρωση και εκπαίδευση για την αντιμετώπιση των πρακτικών βίας και εκφοβισμού,

γ) στην προαγωγή των αξιών του εθελοντισμού,

δ) στην ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης,

ε) στην εμπέδωση του σεβασμού προς το πολιτιστικό περιβάλλον,

στ) στην ανάπτυξη διατροφικών συνηθειών μέσω της ανάδειξης των ωφελειών της υγιεινής διατροφής,

ζ) στην ενημέρωση για την πρόληψη της σεξουαλικής και κάθε άλλης μορφής κακοποίησης.

Παράλληλος στόχος των Κ.Δ.Α.Π. Τροιζηνίας και Μεθάνων είναι η ενίσχυση της εναρμόνισης μεταξύ οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, στηρίζοντας την ένταξη ή την παραμονή των γονέων των φιλοξενούμενων παιδιών στην αγορά εργασίας.

Οι προσφερόμενες προς τα παιδιά υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης οφείλουν να είναι πολύπλευρες. Κάθε παιδί απασχολείται σε εβδομαδιαία βάση σε τουλάχιστον τρεις (3) διαφορετικές και μη συναφείς μεταξύ τους δημιουργικές δραστηριότητες.

Τα Κ.Δ.Α.Π. Τροιζηνίας και Μεθάνων μπορούν να διασυνδέονται και να συμπράττουν με άλλες εκπαιδευτικές μονάδες, με τις κοινωνικές υπηρεσίες των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, τους φορείς και τις υπηρεσίες πολιτιστικής, αθλητικής, περιβαλλοντικής κλπ τοπικής παρέμβασης και ανάπτυξης.

Τα Κ.Δ.Α.Π. Τροιζηνίας και Μεθάνων, για την εκπλήρωση των σκοπών τους, προβλέπεται να παρέχουν τις παρακάτω υπηρεσίες:

1. Υγιεινή και ασφαλής παραμονή και απασχόληση των παιδιών, με σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους για τη βέλτιστη αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών με την ανάπτυξη της ατομικής και ομαδικής δραστηριότητας

2. Υλοποίηση εργαστηρίων/προγραμμάτων τέχνης, πολιτισμού, έκφρασης, ψυχαγωγίας, άθλησης, τεχνολογίας, διατροφής, περιβάλλοντος κ.α.

3. Δράσεις ανάπτυξης και καλλιέργειας φιλικών δεσμών και κοινωνικών σχέσεων.

4. Ενθάρρυνση της καλλιτεχνικής δημιουργίας και της ανάπτυξης ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων.

5. Εξωσχολικές δράσεις (περιπάτους, εκπαιδευτικές εκδρομές, επισκέψεις σε μουσεία, παρακολούθηση παραστάσεων κλπ)

6. Ενημέρωση της οικογένειας και παραπομπή σε φορείς που παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες.

Τα εργαστήρια/δραστηριότητες που διεξάγονται στα Κ.Δ.Α.Π. Τροιζηνίας και Μεθάνων αναπροσαρμόζονται ανάλογα με τις εκάστοτε ειδικότητες του προσωπικού που το στελεχώνει.

Α. Στο Κ.Δ.Α.Π. Τροιζηνίας λειτουργούν τα κάτωθι εργαστήρια δημιουργικής απασχόλησης:

1. Εργαστήρι εικαστικών (χειροτεχνίες, κατασκευές, ζωγραφική, πηλός, γύψος, ανακυκλώσιμα υλικά κλπ.)

2. Εργαστήρι Μουσικής (εξατομικευμένη διδασκαλία μουσικών οργάνων, τραγούδι, μικτή παιδική χορωδία, διδασκαλία βασικών γνώσεων θεωρίας της μουσικής, παιχνίδια μουσικοκινητικής αγωγής, οργανογνωσία, σύνθεση στίχων & μουσικής, συναυλίες κλπ.)

3. Εργαστήρι Λογοτεχνίας/Ιστορίας (τοπική Ιστορία, Μυθολογία, Αρχαία Ιστορία, Ποίηση, Λογοτεχνία κλπ.)

4. Εργαστήρι θεατρικού παιχνιδιού (ασκήσεις θεατρικού παιχνιδιού, θεατρική ομάδα, συμβολικό παιχνίδι, παιχνίδι ρόλων, θεατρικός αυτοσχεδιασμός, κουκλοθέατρο κλπ.)

5. Φυσική Αγωγή – Δραστηριότητες κίνησης (παιχνίδια δράσης & κίνησης, ασκήσεις συντονισμού, σωματικής ανάπτυξης, βελτίωσης δεξιοτήτων αδρής και λεπτής κινητικότητας, ομαδικά παιχνίδια, παραδοσιακοί χοροί, χορογραφίες, μουσικοκινητική κλπ.)

6. Ευέλικτη απασχόληση (επιτραπέζια παιχνίδια, θεματικές συζητήσεις, ντοκιμαντέρ, δράσεις της παρ. 3, του άρθρου 1 της Αριθμ. Γ.Π.Δ11 οικ./31252/20.05.2021 (ΦΕΚ 2332/τ. Β/02.06.2021) Κ.Υ.Α. κ.α.).

Β. Στο Κ.Δ.Α.Π. Μεθάνων λειτουργούν τα κάτωθι εργαστήρια δημιουργικής απασχόλησης:

1. Εργαστήρι εικαστικών (χειροτεχνίες, κατασκευές, ζωγραφική, πηλός, γύψος, ανακυκλώσιμα υλικά κλπ.)

2. Εργαστήρι Λογοτεχνίας/Ιστορίας (τοπική Ιστορία, Μυθολογία, Αρχαία Ιστορία, Ποίηση, Λογοτεχνία κλπ.)

3. Εργαστήρι θεατρικού παιχνιδιού (ασκήσεις θεατρικού παιχνιδιού, θεατρική ομάδα, συμβολικό παιχνίδι, παιχνίδι ρόλων, θεατρικός αυτοσχεδιασμός, κουκλοθέατρο κλπ.)

4. Δραστηριότητες κίνησης (μουσικοκινητική, παιχνίδια δράσης & κίνησης, ασκήσεις συντονισμού, σωματικής ανάπτυξης, βελτίωσης δεξιοτήτων αδρής και λεπτής κινητικότητας, ομαδικά παιχνίδια κλπ.)

5. Ευέλικτη απασχόληση (επιτραπέζια παιχνίδια, θεματικές συζητήσεις, ντοκιμαντέρ, δράσεις της παρ. 3, του άρθρου 1 της Αριθμ. Γ.Π.Δ11 οικ./31252/20.05.2021 (ΦΕΚ 2332/τ. Β/02.06.2021) Κ.Υ.Α. κ.α.).

Σε συνεννόηση και με τη σύμφωνη γνώμη της διοίκησης της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Τ., καθώς και με τη συνεργασία και συνυπευθυνότητα των γονέων, δύναται να πραγματοποιούνται έξοδοι των παιδιών από τα Κ.Δ.Α.Π..

Οι έξοδοι αυτοί μπορούν να έχουν παιδαγωγικό ή/και ψυχαγωγικό χαρακτήρα και σκοπό, προβλέπονται στα παιδαγωγικά προγράμματα και μεταξύ άλλων, μπορούν να λάβουν τις εξής μορφές:

1. Επισκέψεις σε Μουσεία (παιδικό μουσείο, θεατρικό μουσείο, λαογραφικό μουσείο, αρχαιολογικό μουσείο κλπ.)

2. Επισκέψεις σε Θέατρα (παιδικό θέατρο, μουσικές παραστάσεις/συναυλίες για παιδιά κλπ.)

3. Περιβαλλοντολογικοί περίπατοι (εξορμήσεις στην φύση, δράσεις οικολογικού περιεχομένου, δενδροφυτεύσεις κλπ.)

Επίσης, διοργανώνονται στους χώρους των Κ.Δ.Α.Π. ειδικές θεματικές παρουσιάσεις εκπαιδευτικού περιεχομένου, με προσκεκλημένους εξειδικευμένους επιστήμονες ή επαγγελματίες του πεδίου της εκάστοτε θεματικής (π.χ. στοματική υγιεινή, οδική ασφάλεια, ανακύκλωση, διατροφή, ασφάλεια στο διαδίκτυο, προστασία άγριων ζώων κλπ.).

Λειτουργία των ΚΔΑΠ Τροιζηνίας και Μεθάνων

Τα Κ.Δ.Α.Π. Τροιζηνίας και Μεθάνων λειτουργούν από την 1η Σεπτεμβρίου εκάστου έτους, έως και την 31η Ιουλίου του επόμενου έτους, από Δευτέρα έως Παρασκευή.

Διακόπτουν τη λειτουργία τους τα Χριστούγεννα από την 24η Δεκεμβρίου έως και την 5η Ιανουαρίου και το Πάσχα από τη Μ. Πέμπτη μέχρι και την Κυριακή του Θωμά.

Τον Αύγουστο τα Κ.Δ.Α.Π. Τροιζηνίας και Μεθάνων παραμένουν κλειστά για να γίνονται όλες οι αναγκαίες εργασίες συντήρησης των χώρων και του εξοπλισμού, οι οργανωτικές προετοιμασίες για τη νέα χρονιά, καθώς και για να χορηγούνται οι προβλεπόμενες άδειες στο προσωπικό.

Επίσης, διακόπτουν την λειτουργία τους κατά τις επίσημες αργίες και κατά τις αργίες λόγω εορτασμού εθνικού ή τοπικού γεγονότος ή εορτασμού του Πολιούχου Αγίου του Δήμου ή της Δημοτικής Ενότητας.

Τέλος, διακόπτουν τη λειτουργία τους όταν διακόπτεται η λειτουργία των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με απόφαση Υπουργού ή Περιφερειάρχη ή Αντιπεριφερειάρχη ή Δημάρχου ή του αρμόδιου Αντιδημάρχου σε περιπτώσεις εκτάκτων συνθηκών, όπως π.χ. έντονη κακοκαιρία, παγετός, ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες, λόγω επιδημικής νόσου κλπ.

Α. Το ωράριο λειτουργίας του Κ.Δ.Α.Π. Τροιζηνίας είναι το εξής:

1η Βάρδια

Χειμερινό ωράριο : 13:30-17:30
Θερινό ωράριο*    : 08:00-12:00

2η Βάρδια

Χειμερινό ωράριο : 17:30-21:30
Θερινό ωράριο*    : 12:00-16:00

Β. Το ωράριο λειτουργίας του Κ.Δ.Α.Π. Μεθάνων είναι το εξής:

Χειμερινό ωράριο: 17:00-21:00
Θερινό ωράριο*    : 09:00-13:00


* το θερινό ωράριο μπορεί να τίθεται σε εφαρμογή τις ημέρες ή περιόδους που τα σχολεία δεν λειτουργούν.

Η διοίκηση, η διαχείριση και η εποπτεία και των δύο Κ.Δ.Α.Π. ασκούνται από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο.


Για να δείτε τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Κ.Δ.Α.Π. Τροιζηνίας πατήστε εδώ.

Για να δείτε τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Κ.Δ.Α.Π. Μεθάνων πατήστε εδώ.

Πληροφορίες στο Δημοτικό Κατάστημα Γαλατά