Καλωσήλθατε στην επίσημη Ιστοσελίδα του Δήμου μας

Γραφείο Οικονομικής Διαχείρισης

Αρμοδιότητες :

Καταρτίζει τον προϋπολογισμό.

Παρακολουθεί την πορεία της εκτέλεσής του.

Μεριμνά για τις αναμορφώσεις του.

Μεριμνά για τη σύναψη δανείων και την εξόφλησή τους.

Μεριμνά για τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων.

Εισηγείται την αποδοχή επιχορηγήσεων, δωρεών κ.λπ.

Τηρεί τα υπό του Νόμου προβλεπόμενα βιβλία κατά λόγο αρμοδιότητας.

Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος