Καλωσήλθατε στην επίσημη Ιστοσελίδα του Δήμου μας

Διοικητικό Συμβούλιο

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Τροιζηνίας – Μεθάνων είναι νομικό πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου κατά τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180 Α΄) και λειτουργεί σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 239.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Α’ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ:
ΜΕΛΗ: