Καλωσήλθατε στην επίσημη Ιστοσελίδα του Δήμου μας

Γραφείο για την Διαφήμιση, την Τουριστική ανάπτυξη και την δημιουργία Δημοτικής Μικροσυγκοινωνίας

Την ευθύνη και την εποπτεία του Γραφείου για την Διαφήμιση, την Τουριστική ανάπτυξη και την δημιουργία Δημοτικής Μικροσυγκοινωνίας, έχει ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Κεραμίδας

Αρμοδιότητες :

Συντονισμός δράσεων για τη δημιουργία και λειτουργία Δημοτικής Μικροσυγκοινωνίας

Διαφήμιση και τουριστική ανάπτυξη