Καλωσήλθατε στην επίσημη Ιστοσελίδα του Δήμου μας

Τομέας των Δημοτικών Υπηρεσιών της Δημοτικής Ενότητας Μεθάνων

Ο Δήμαρχος Τροιζηνίας – Μεθάνων μεταβιβάζει στον Αντιδήμαρχο, της Δημοτικής Ενότητας Μεθάνων, κ. Βασίλειο Παντελή, τις παρακάτω αρμοδιότητες.

Αρμοδιότητες :

Την ευθύνη και λειτουργία των Δημοτικών υπηρεσιών, που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα Μεθάνων

Την παρακολούθηση της εξέλοξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα Μεθάνων

Την συνεργασία με τους Προέδρους των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων και τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, για την προώθηση επίλυσης των προβλημάτων τη Δημοτικής Ενότητας Μεθάνων

Την ευθύνη συνεργασίας με τους καθ’ ύλη Αντιδημάρχους για την επίλυση των προβλημάτων και την εξυπηρέτηση των πολιτών της Δημοτικής Ενότητας Μεθάνων

Την τέλεση πολιιτκών γάμων στην Δημοτική Ενότητα Μεθάνων

Ορίζεται υπεύθυνος πολιτικής προστασίας

Ο Αντιδήμαρχος Βασίλειος Παντελής εξουσιοδοτείται να υπογράφει όλα τα διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις Δημοτικές υπηρεσίες που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα Μεθάνων