Καλωσήλθατε στην επίσημη Ιστοσελίδα του Δήμου μας

Εθελοντική αιμοδοσία – Τράπεζα αίματος

Στον Τομέα της Κοινωνικής Πολιτικής, την ευθύνη και την εποπτεία της λειτουργίας του προγράμματος “Εθελοντικής αιμοδοσίας – Τράπεζας αίματος”, έχει ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Κεραμίδας

Το αίμα που συγκεντρώνεται κατά την διάρκεια των Αιμοδοσιών κατατίθεται σε Τράπεζα Αίματος. Δικαίωμα για λήψη μονάδων αίματος από την Τράπεζα Αίματος έχουν μόνο οι αιμοδότες και συγγενή πρόσωπα αυτών.

Η Τράπεζα Αίματος δεν θα μπορούσε να γίνει πραγματικότητα χωρίς την συστηματική εθελοντική προσφορά των κατοίκων του Δήμου μας που συμμετέχουν στις Αιμοδοσίες που διοργανώνονται τακτικά στο Κέντρο Υγείας Γαλατά.

Αιμοδοσίες πραγματοποιούνται δύο φορές το χρόνο, σε προκαθορισμένες ημερομηνίες, στο Κέντρο Υγείας Γαλατά. Τη διαδικασία της αιμοληψίας αναλαμβάνει συνεργείο του Τζανείου Νοσοκομείου, το οποίο αποτελείται από γιατρό, αιμολήπτες και βοηθητικό προσωπικό που διασφαλίζουν την τήρηση των υγειονομικών κανονισμών για την προστασία των αιμοδοτών.

Πληροφορίες στο Δημοτικό Κατάστημα Γαλατά