Καλωσήλθατε στην επίσημη Ιστοσελίδα του Δήμου μας

Τομέας Ύδρευσης, Άρδευσης & Αποχέτευσης

Την ευθύνη και την εποπτεία του Τομέα Ύδρευσης, Άρδευσης & Αποχέτευσης, για την εύρυθμη λειτουργία, την συντήρηση και την επιδιόρθωση βλαβών, των ανωτέρω δικτύων, έχει ο Αντιδήμαρχος κ. Αναγνωστόπουλος Γεώργιος

Χρήσιμες πληροφορίες:

Α. Στο λογαριασμό κατανάλωσης νερού περιλαμβάνεται:

1. η αξία του καταναλισκόμενου νερού

2. το τέλος αποχέτευσης (εάν υπάρχει δίκτυο αποχέτευσης)

3. το τέλος συντήρησης υδρομέτρων (πάγιο)

4. ο φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ)

Τα παραπάνω χρεώνονται με βάση το ισχύον τιμολόγιο που καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.
του Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων.

Β. Για τη σύνδεση νέας παροχής με το δίκτυο απαιτείται:

1. Αίτηση ( ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, Α.Φ.Μ. )

2. Αποδεικτικό ιδιοκτησίας ή ενοικίασης του υπό σύνδεση ακινήτου

3. Καταβολή τέλους σύνδεσης με το δίκτυο.

4. Προσκόμιση ενημερότητας Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων.

5. Αλλαγή ονόματος στους λογαριασμούς Ύδρευσης

6. Συμβόλαιο ή μισθωτήριο σε αντίγραφο

7. Αριθμός υδρομέτρου

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία απευθυνθείτε στο 22980-42211

Η έκδοση των λογαριασμών κατανάλωσης νερού γίνεται ανά τρεις μήνες.

Μπορείτε να διαβάσετε τον Κανονισμό Ύδρευσης του Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων,
πατώντας στο παρακάτω pdf αρχείο
Ο Κανονισμός Ύδρευσης του Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων.pdf