Καλωσήλθατε στην επίσημη Ιστοσελίδα του Δήμου μας

Τεχνική Υπηρεσία

Η είσοδος γίνεται μόνο με λογαριασμό χρήστη μέσω TAXISnet

1. Αίτηση για αγωγούς αποχέτευσης

2. Αίτηση Δ/νσης Οικοπέδου/αγροτεμαχίου

3. Αίτηση έγκρισης εισόδου – εξόδου

4. Αίτηση εκτός σχεδίου

5. Αίτηση παλαιότητας κτίσματος

6. Αίτηση παλαιότητας κτίσματος προ 1955

7. Αίτηση παλαιότητας κτίσματος προ 1990

8. Αίτηση παλαιότητας οδού

9. Αίτηση παλαιότητας οικοπέδου

10. Αίτηση υψομέτρου

11. Αίτηση χιλιομετρικής απόστασης

12. Αίτηση κατάληψης κοινόχρηστου χώρου για οικοδομικές εργασίες

13. Αίτηση ασφαλτόστρωσης οδού

14. Αίτηση επισκευής οδοστρώματος (λακκούβες)

15. Αίτηση τοποθέτησης/συντήρησης κατόπτρου ορατότητας οδού

16. Αίτηση τοποθέτησης/συντήρησης πλαστικών στύλων επί οδού/πεζοδρομίου

17. Αίτηση τοποθέτησης/συντήρησης καθισμάτων (παγκάκια)

18. Αίτηση τοποθέτησης/συντήρησης οργάνων παιδικών χαρών

19. Αίτηση τοποθέτησης/συντήρησης κυκλοφοριακής σήμανσης (Κ.Ο.Κ.)

20. Αίτηση τοποθέτησης/συντήρησης σήμανσης ονοματοθεσίας

21. Αίτηση τοποθέτησης/συντήρησης στεγάστρου Ο.Α.Σ.Α.

22. Αίτηση κατασκευής/συντήρησης πεζοδρομίου

23. Αίτηση καθαρισμού φρεατίου ομβρύων

24. Αίτηση τοποθέτησης/Συντήρησης Φωτιστικών Σωμάτων

25. Αίτηση Ονομασίας Οδού

26. Δήλωση ιδιοκτησίας Ν.4314/2014

27. Δήλωση ιδιοκτησίας Ν.1337/1983