Καλωσήλθατε στην επίσημη Ιστοσελίδα του Δήμου μας

Ταμειακή Υπηρεσία

Η είσοδος γίνεται μόνο με λογαριασμό χρήστη μέσω TAXISnet

1. Βεβαίωση Δημοτικής Ενημερότητας

2. Bεβαίωση οφειλών και Κωδικός πληρωμής ΔΙΑΣ