Καλωσήλθατε στην επίσημη Ιστοσελίδα του Δήμου μας

Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δήμων Τροιζηνίας-Μεθάνων και Πόρου (Πρώην Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Γεωγραφικής Ενότητας Δήμων και Κοινοτήτων Επαρχίας Τροιζηνίας Νομού Αττικής)

Ο Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δήμων Τροιζηνίας – Μεθάνων & Πόρου είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και μέλη του είναι οι Δήμοι της Τροιζηνίας-Μεθάνων και του Πόρου. Διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 3463/2006, άρθρο 245 και έχει Έδρα στον Γαλατά Τροιζηνίας.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

ΕΤΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ: 12-06-1986

ΦΕΚ ΣΥΣΤΑΣΗΣ: 418Β/12-06-1986
Εφημερίδα της Κυβέρνησης, αριθμός φύλλου 418

ΦΕΚ 753/31-12-1992: Τροποποίηση συστατικής πράξης (Συμμετοχή του Δήμου Πόρου στον Σύνδεσμο)
Εφημερίδα της Κυβέρνησης, αριθμός φύλλου 418

ΦΕΚ521Β/15-06-1995: Τροποποίηση συστατικής πράξης
Εφημερίδα της Κυβέρνησης, αριθμός φύλλου 521

ΦΕΚ1197/30-08-2005: Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας
Εφημερίδα της Κυβέρνησης, αριθμός φύλλου 1197

ΦΕΚ403Β/29-03-2005: Υπαγωγή στις Διατάξεις Α’ μέρους του Ν.1188/1981
Εφημερίδα της Κυβέρνησης, αριθμός φύλλου 403

ΦΕΚ2865Β/19-12-2011: Τροποποίηση συστατικής πράξης Συνδέσμου (Αλλαγή ονομασίας του Συνδέσμου)
Εφημερίδα της Κυβέρνησης, αριθμός φύλλου 1197

ΦΕΚ1722Β/18-05-2012: Τροποποίηση συστατικής πράξης
Εφημερίδα της Κυβέρνησης, αριθμός φύλλου 1722

ΦΕΚ1790Β/17-06-2016: Παράταση λειτουργίας Συνδέσμου
Εφημερίδα της Κυβέρνησης, αριθμός φύλλου 1790

Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Η καταγραφή και ιεράρχηση των αναγκών, η αξιολόγηση των αναγκαίων έργων τεχνικής υποδομής και ο προγραμματισμός τους

Η μελέτη κατασκευή, διαχείριση και συντήρηση έργων τεχνικής υποδομής

Η προμήθεια μηχανημάτων και υλικών για την κατασκευή και συντήρηση των έργων

Η Συλλογή, μεταφορά και επεξεργασία απορριμμάτων

Η προμήθεια μηχανημάτων και υλικών για την κατασκευή και συντήρηση έργων

Η μελέτη, κατασκευή, διαχείριση και συντήρηση συστημάτων ύδρευσης και αποχέτευσης

Η μέριμνα για την αξιοποίηση πλουτοπαραγωγικών πόρων

Η αξιοποίηση, προβολή των χώρων τουριστικού ενδιαφέροντος

Η μέριμνα για βελτίωση των οδικών και ακτοπλοϊκών συγκοινωνιακών μέσων

Η προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος