Καλωσήλθατε στην επίσημη Ιστοσελίδα του Δήμου μας

Περιοχή ευθύνης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

Η γεωγραφική περιοχή ευθύνης του Δηµοτικού Λιμενικού Ταµείου Τροιζηνίας – Μεθάνων είναι:

1. Όλη η παράλια ζώνη της ∆ηµοτικής Ενότητας Τροιζήνας.

 2. Την Χερσαία ζώνη λιµένα Μεθάνων  περιλαμβανομένης και της τουριστικής Μαρίνας Μεθάνων (όπως καθορίστηκε µε την απόφαση αριθ. Γ.29800/9−9−1958 του Υπουργού Συγκοινωνιών και ∆ηµοσίων έργων).

3. Ο χώρος εξομοίωσης του όρμου και παραλίας του οικισμού Βαθύ, από οικία Γ. Χατζίνα έως θέση Αλµύρα.