Καλωσήλθατε στην επίσημη Ιστοσελίδα του Δήμου μας

Γραμματειακή Υποστήριξη του Τομέα των Διοικητικών Υπηρεσιών

Αρμοδιότητες :

Παρέχει γραμματειακές υπηρεσίες στο Τμήμα που περιλαμβάνουν διακίνηση εισερχομένων εγγράφων εντός του Τμήματος, διακίνηση εξερχομένων εγγράφων, 41460 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) δακτυλογράφηση και εκτύπωση κειμένων, παραγωγή φωτοαντιγράφων, αποστολή και λήψη μηνυμάτων τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e−mail), κλπ.

Αρχειοθετεί τα διεκπεραιωθέντα έγγραφα του Τμήματος, σύμφωνα με τον ειδικό χαρακτηρισμό τους και τηρεί το Αρχείο του Τμήματος.

Υλοποιεί κάθε άλλη σχετική εργασία για τη διευκόλυνση του έργου του Τμήματος.