Καλωσήλθατε στην επίσημη Ιστοσελίδα του Δήμου μας

Γραμματειακή Υποστήριξη του Τομέα των Τεχνικών Υπηρεσιών

Αρμοδιότητες :

Παρέχει γραμματειακές υπηρεσίες στο Τμήμα που περιλαμβάνουν διακίνηση εισερχομένων εγγράφων εντός του Τμήματος, διακίνηση εξερχομένων εγγράφων, δακτυλογράφηση και εκτύπωση κειμένων, παραγωγή φωτοαντιγράφων, αποστολή και λήψη μηνυμάτων τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e−mail), κλπ.

Αρχειοθετεί τα διεκπεραιωθέντα έγγραφα του Τμήματος, σύμφωνα με τον ειδικό χαρακτηρισμό τους και τηρεί το Αρχείο του Τμήματος.

Υλοποιεί κάθε άλλη σχετική εργασία για τη διευκόλυνση του έργου του Τμήματος