Καλωσήλθατε στην επίσημη Ιστοσελίδα του Δήμου μας

Προσκλήσεις Εκτελεστικής Επιτροπής (Α.Σ)

Προσκλήσεις Εκτελεστικής Επιτροπής (Α.Σ)

3η Τακτική Συνεδρίαση, Τετάρτη 26 Ιουνίου 2024 και ώρα 15:00

3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ...

21 Ιουνίου, 2024

Περισσότερα

Προσκλήσεις Εκτελεστικής Επιτροπής (Α.Σ)

2η Τακτική Συνεδρίαση, Τρίτη 14 Μαΐου 2024 και ώρα 15:30

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ...

14 Μαΐου, 2024

Περισσότερα

Προσκλήσεις Εκτελεστικής Επιτροπής (Α.Σ)

1η Τακτική Συνεδρίαση, Τρίτη 14 Μαΐου 2024 και ώρα 15:00

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ...

14 Μαΐου, 2024

Περισσότερα

Προσκλήσεις Εκτελεστικής Επιτροπής (Α.Σ)

5η Τακτική Συνεδρίαση, Δευτέρα 28 Αυγούστου 2023, 11.00 π.μ

5η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ...

28 Αυγούστου, 2023

Περισσότερα

Προσκλήσεις Εκτελεστικής Επιτροπής (Α.Σ)

4η Τακτική Συνεδρίαση, Δευτέρα 28 Αυγούστου 2023, 10.30 π.μ

4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ...

28 Αυγούστου, 2023

Περισσότερα

Προσκλήσεις Εκτελεστικής Επιτροπής (Α.Σ)

3η Τακτική Συνεδρίαση, Πέμπτη 11 Μαϊου 2023

3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ...

11 Μαΐου, 2023

Περισσότερα

Προσκλήσεις Εκτελεστικής Επιτροπής (Α.Σ)

1η Τακτική Συνεδρίαση, Τρίτη 2 Μαϊου 2023

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ...

2 Μαΐου, 2023

Περισσότερα

Προσκλήσεις Εκτελεστικής Επιτροπής (Α.Σ)

8η Τακτική Συνεδρίαση, Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2022, 12.00 μ.μ.

8η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ...

21 Οκτωβρίου, 2022

Περισσότερα

Προσκλήσεις Εκτελεστικής Επιτροπής (Α.Σ)

7η Τακτική Συνεδρίαση, Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2022, 11.00 π.μ.

7η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ...

21 Οκτωβρίου, 2022

Περισσότερα

Προσκλήσεις Εκτελεστικής Επιτροπής (Α.Σ)

6η Τακτική Συνεδρίαση, Δευτέρα 27 Ιουνίου 2022

6η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ...

27 Ιουνίου, 2022

Περισσότερα