Καλωσήλθατε στην επίσημη Ιστοσελίδα του Δήμου μας

Προσκλήσεις Διοικητικού Συμβουλίου (Α.Σ)

Προσκλήσεις Διοικητικού Συμβουλίου (Α.Σ)

3η Συνεδρίαση, Τρίτη 26 Μαρτίου 2024 και ώρα 15:00

3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΎ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ...

26 Μαρτίου, 2024

Περισσότερα

Προσκλήσεις Διοικητικού Συμβουλίου (Α.Σ)

2η Συνεδρίαση, Παρασκευή 8 Μαρτίου 2024 και ώρα 11:00 π.μ

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΎ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ...

8 Μαρτίου, 2024

Περισσότερα

Προσκλήσεις Διοικητικού Συμβουλίου (Α.Σ)

5η Τακτική Συνεδρίαση, Δευτέρα 28 Αυγούστου 2023, 12.00 π.μ

5η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΎ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ...

28 Αυγούστου, 2023

Περισσότερα

Προσκλήσεις Διοικητικού Συμβουλίου (Α.Σ)

4η Τακτική Συνεδρίαση, Δευτέρα 28 Αυγούστου 2023, 11.30 π.μ.

4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΎ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ...

28 Αυγούστου, 2023

Περισσότερα

Προσκλήσεις Διοικητικού Συμβουλίου (Α.Σ)

3η Τακτική Συνεδρίαση, Πέμπτη 11 Μαϊου 2023

3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΎ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ...

11 Μαΐου, 2023

Περισσότερα

Προσκλήσεις Διοικητικού Συμβουλίου (Α.Σ)

1η Τακτική Συνεδρίαση, Τρίτη 2 Μαϊου 2023

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΎ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ...

2 Μαΐου, 2023

Περισσότερα

Προσκλήσεις Διοικητικού Συμβουλίου (Α.Σ)

8η Ειδική Συνεδρίαση, Τετάρτη 13 Ιουλίου 2022, 12.30 μ.μ.

8η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΎ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ...

13 Ιουλίου, 2022

Περισσότερα

Προσκλήσεις Διοικητικού Συμβουλίου (Α.Σ)

7η Τακτική Συνεδρίαση, Τετάρτη 13 Ιουλίου 2022, 12.00 μ.μ.

7η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΎ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ...

13 Ιουλίου, 2022

Περισσότερα

Προσκλήσεις Διοικητικού Συμβουλίου (Α.Σ)

6η Τακτική Συνεδρίαση, Δευτέρα 20 Ιουνίου 2022

6η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΎ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ...

20 Ιουνίου, 2022

Περισσότερα

Προσκλήσεις Διοικητικού Συμβουλίου (Α.Σ)

5η Τακτική Συνεδρίαση, Δευτέρα 16 Μαΐου 2022

5η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΎ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ...

16 Μαΐου, 2022

Περισσότερα