Καλωσήλθατε στην επίσημη Ιστοσελίδα του Δήμου μας

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

46η Δημόσια Συνεδρίαση, Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου 2023

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 46ης ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ...

28 Δεκεμβρίου, 2023

Περισσότερα

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

43η Δημόσια Συνεδρίαση, Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2023

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 43ης ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ...

13 Δεκεμβρίου, 2023

Περισσότερα

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

42η Δημόσια Συνεδρίαση, Παρασκευή 1η Δεκεμβρίου 2023

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 42ης ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ...

1 Δεκεμβρίου, 2023

Περισσότερα

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

39η Δημόσια Συνεδρίαση, Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2023

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 39ης ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ...

31 Οκτωβρίου, 2023

Περισσότερα

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

38η Δημόσια Συνεδρίαση, Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2023

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 38ης ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ...

24 Οκτωβρίου, 2023

Περισσότερα

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

26η Δημόσια Συνεδρίαση, Τρίτη 8 Αυγούστου 2023

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 26ης ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ...

8 Αυγούστου, 2023

Περισσότερα

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

21η Δημόσια Συνεδρίαση, Δευτέρα 26 Ιουνίου 2023

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 21ης ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ...

26 Ιουνίου, 2023

Περισσότερα