Καλωσήλθατε στην επίσημη Ιστοσελίδα του Δήμου μας

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

1η Ειδική Συνεδρίαση, Τετάρτη 3 Ιανουαρίου 2024

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 1ης ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ...

3 Ιανουαρίου, 2024

Περισσότερα

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

37η Δημόσια Συνεδρίαση, Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2023

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 37ης ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ...

10 Νοεμβρίου, 2023

Περισσότερα

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

36η Δημόσια Συνεδρίαση, Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2023

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 36ης ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ...

31 Οκτωβρίου, 2023

Περισσότερα

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

32η Δημόσια Συνεδρίαση, Κυριακή 4 Σεπτεμβρίου 2023

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 32ης ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ...

4 Σεπτεμβρίου, 2023

Περισσότερα