Καλωσήλθατε στην επίσημη Ιστοσελίδα του Δήμου μας

Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2 / 2024 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της Πράξης «Συνέχιση Λειτουργίας Δομής Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο στο Δήμο Τροιζηνίας Μεθάνων»

24 Ιανουαρίου, 2024

Πατήστε στα παρακάτω pdf αρχεία για να διαβάσετε σχετικά με την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Συνέχιση Λειτουργίας Δομής Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο στο Δήμο Τροιζηνίας Μεθάνων» (Κωδικός ΟΠΣ: 6002613),

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ.pdf

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ.pdf

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ.pdf

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1.pdf

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ.pdf

Last modified: 24 Ιανουαρίου, 2024