Τηλέφωνα του Δήμου
Τηλεφωνικό Κέντρο Δήμου (Γαλατάς) 22980 - 42211 / 43738   -   Fax: 22980 - 42440
Τηλεφωνικό Κέντρο Μεθάνων 22980 - 92324 / 93080   -   Fax: 22980 - 92437
Οικονομική Υπηρεσία - Λογιστήριο 22983 - 20405
Ταμειακή Υπηρεσία 22983 - 20402
Τμήμα προσωπικού 22983 - 20405
Δημοτολόγιο - Ληξιαρχείο 22983 - 20414
Κ.Ε.Π. Γαλατά 22980 - 42100
Κ.Ε.Π. Μεθάνων 22980 - 93131