Χρήσιμα τηλέφωνα - Email
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ FAX EMAIL
Τηλ. Κέντρο Δήμου (Γαλατάς) 22980 - 42211,43738 22980 - 42440  
Κ.Ε.Π. Γαλατά 22980 - 42100    
Τηλ. Κέντρο Μεθάνων 22980 - 92324, 93080 22980 - 92437  
Κ.Ε.Π. Μεθάνων 22980 - 93131 22980 - 93132  
Ταχυδρομείο Μεθάνων 22980 - 92391    
Αρχαιολογικό Μουσείο Πόρου 22980 - 22462, 23276    
Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων, Πόρος 22980 - 26085    
Γραφείο Αγροτικής Οικονομίας, Πόρος 22980 - 22202    
Δασαρχείο Πόρου 22980 - 22387, 22056    
Ειρηνοδικείο Πόρου 22980 - 22045    
Πολεοδομία Πόρου 22980 - 23002, 24444    
Υποθηκοφυλάκειο Πόρου 22980 - 25239    
Λιμενικό Ταμείο Πόρου 22980 - 29120, 29121    
Τελωνείο Πόρου 22980 - 22313 22980 - 23165  
ΕΛΤΑ Πόρου 22980 - 22275    
ΙΚΑ Πόρου 22980 - 25200 22980 - 22245  
Δ.Ο.Υ. Α΄Πειραιά 213 - 2102759