Οικονομική Υπηρεσία

Η Οικονομική υπηρεσία είναι υπεύθυνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική διαχείριση όλων των διαδικασιών που σχετίζονται με την οικονομική λειτουργία του Δήμου.

 

Τα τμήματα τα οποία απαρτίζουν τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών είναι:

 

1. Γραφείο Οικονομικής Διαχείρισης, τηλ. επικοινωνίας: 22983-20404 & 22980-42211

 

2. Γραφείο Εσόδων, τηλ. επικοινωνίας: 22983-20402 & 22980-42211

 

3. Γραφείο Εξόδων - Λογιστήριο, τηλ. επικοινωνίας: 22983-20402 & 22980-42211

 

Υπεύθυνος :  
Προϊστάμενος :  

 

Τηλέφωνα: 22980 42211, 22983 20400

Φαξ: 22980 42440