Κοινωφελής Επιχείρηση

Αντικείμενο της Κοινωφελούς επιχείρησης είναι η οργάνωση λειτουργιών, δραστηριοτήτων και η παροχή υπηρεσιών που αναφέρονται στους τομείς κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, απασχόλησης, παιδείας, πολιτισμού, αθλητισμού, περιβάλλοντος και εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογίας για την ανάπτυξη της περιοχής.

 

Πληροφορίες: Γραφείο ΔΗ.ΚΕ.Δ.Η.Τ. (Δημοτικό Κατάστημα Γαλατά )
Πρόεδρος ΔΗ.ΚΕ.Δ.Η.Τ. : Μέλλου Μαρία του Αναστασίου
τηλ: 22980 - 42211/22980 - 43738

 

 

Η ΔΗ.ΚΕ.Δ.Η.Τ. είναι υπεύθυνη για την οργάνωση και λειτουργία των ακόλουθων δομών:


Παιδικός Σταθμός

 

Στο Δήμο Τροιζηνίας-Μεθάνων λειτουργεί ένας (1) Δημοτικός Παιδικός Σταθμός. Υπεύθυνη για την οργάνωση και λειτουργία του είναι η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου (ΔΗ.ΚΕ.Δ.Η.Τ.)

 

Ο Παιδικός σταθμός καλύπτει τις ανάγκες των εργαζόμενων μητέρων με δυναμική φιλοξενίας έως 25 παιδιών (με δυνατότητα προσαύξησης της δυναμικότητας κατά 10%). Παρέχει αγωγή στα παιδιά της βρεφικής και νηπιακής ηλικίας μέσα από την διαλεκτική παιδιού - παιδαγωγού - περιβάλλοντος.

 

Σκοπός λειτουργίας είναι να προσφέρει:

 

1. Προσχολική αγωγή για την ολόπλευρη και σφαιρική νοητική, συναισθηματική, κοινωνική και σωματική ανάπτυξη των παιδιών.

 

2. Την καθημερινή φύλαξη, φροντίδα, ημερήσια διατροφή, διαπαιδαγώγηση & ψυχαγωγία των βρεφών και των νηπίων.

 

3. Κατάλληλη προετοιμασία για τα παιδιά της προ-νηπιακής ηλικίας για την απρόσκοπτη είσοδό τους στο Νηπιαγωγείο.

 

4. Ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και προβληματισμό των γονέων σε θέματα αγωγής, ψυχολογίας και σχέσεων με τα παιδιά τους.

 

Λειτουργία Παιδικού σταθμού

 

1. Η λειτουργία του Παιδικού - Βρεφονηπιακού σταθμού αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Ιουλίου του επόμενου έτους. Λειτουργεί επί πέντε ημέρες την εβδομάδα, από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 7:30 - 15:30.

 

2.Από την 1η Αυγούστου έως 31η Αυγούστου παύει η λειτουργία του Παιδικού σταθμού.

 

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δυνατότητα  υποβολής  αίτησης νέας εγγραφής καθ΄ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους.

 

Για να δείτε τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Παιδικού σταθμού, πατήστε εδώ.

 

Βοήθεια στο Σπίτι
              
Το πρόγραμμα "Βοήθεια στο Σπίτι" είναι ένα από τα πλέον σημαντικά προγράμματα κοινωνικού χαρακτήρα που εξυπηρετεί περισσότερους από 180 συμπολίτες μας.

 

Το πρόγραμμα "Βοήθεια στο Σπίτι" απευθύνεται σε άτομα της τρίτης ηλικίας που δεν αυτοεξυπηρετούνται πλήρως και σε άτομα με κινητικές δυσλειτουργίες και ειδικά προβλήματα, δίνοντας προτεραιότητα σε αυτούς που ζουν μόνοι τους ή δεν έχουν την πλήρη φροντίδα της οικογένειας ή που το εισόδημά τους δεν τους επιτρέπει να εξασφαλίσουν τις απαιτούμενες υπηρεσίες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.

 

Σκοπός του προγράμματος είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων της τρίτης ηλικίας καθώς και ατόμων με κινητικά ή άλλα ειδικά προβλήματα (ΑμεΑ), η υποβοήθηση της αυτόνομης και αξιοπρεπούς διαβίωσης, η υποστήριξη του οικογενειακού περιβάλλοντος των επωφελούμενων και η προώθηση στην απασχόληση ικανού και εξειδικευμένου προσωπικού.

 

Το πρόγραμμα παρέχει συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη, νοσηλευτική φροντίδα, οικογενειακή βοήθεια και συντροφιά.

 

Η ομαλή λειτουργία του προγράμματος εξασφαλίζεται από μια εξειδικευμένη και καλά οργανωμένη ομάδα δράσης σε κάθε δομή και αποτελείται από κοινωνικό επιστήμονα, νοσηλεύτρια και οικογενειακή βοηθό.

 

Ο  κοινωνικός  επιστήμονας  του προγράμματος έχει τη συνολική εποπτεία των ωφελούμενων, αξιολογώντας τα περιστατικά, παρέχοντας κοινωνική υποστήριξη, ερχόμενη σε επαφή με συναρμόδιους φορείς και παραπέμποντας περιστατικά που δεν άπτονται των υπηρεσιών του προγράμματος.

 

Οι εξυπηρετούμενοι ωφελούνται των πρωτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας που προσφέρει η νοσηλεύτρια του προγράμματος και οι οποίες αφορούν σε κατ' οίκον επισκέψεις για τη μέτρηση και καταγραφή των ζωτικών σημείων, τη συνταγογράφηση των φαρμάκων καθώς και συνοδεία σε νοσοκομεία για τις προγραμματισμένες εξετάσεις τους.

 

Παράλληλα, η οικογενειακή βοηθός του προγράμματος αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση εξωτερικών εργασιών, την προμήθεια των ηλικιωμένων με είδη άμεσης ανάγκης, καθώς και την καθαριότητα του σπιτιού τους. Μια επιπλέον αρμοδιότητα των οικογενειακών βοηθών, ίσως η πλέον σημαντική για τους ανθρώπους αυτούς, είναι η συντροφιά που προσφέρουν αποδεικνύοντας έμπρακτα τον κοινωνικό χαρακτήρα του προγράμματος.

 


ΚΔΑΠ (Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών)

 

Στο Δήμο Τροιζηνίας-Μεθάνων λειτουργεί ένα (1) Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ). Υπεύθυνη για την οργάνωση και λειτουργία του είναι η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου (ΔΗ.ΚΕ.Δ.Η.Τ.)

 

Σκοπός του ΚΔΑΠ είναι η δημιουργική απασχόληση των παιδιών, ηλικίας 5-12 ετών, εκτός σχολικού ωραρίου

 

Παρεχόμενες υπηρεσίες

 

1. Απασχόληση και αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών με την ανάπτυξη ατομικής και ομαδικής δραστηριότητας.

 

2. Οργάνωση ομάδων εργαστηρίων, με προγράμματα ψυχαγωγίας, άθλησης, θεατρικού παιχνιδιού, μουσικοκινητικής αγωγής, οικολογίας κ.α.

 

3. Διασύνδεση με τις εκπαιδευτικές μονάδες, τις κοινωνικές υπηρεσίες των ΟΤΑ, τους φορείς πολιτιστικής, αθλητικής, περιβαλλοντικής παρέμβασης

 

4. Ενημέρωση της οικογένειας και παραπομπή σε φορείς εξειδικευμένων υπηρεσιών, εφόσον κριθεί απαραίτητη

 

Λειτουργία ΚΔΑΠ

 

1. Χειμερινή περίοδος από την 1η Σεπτεμβρίου έως τη λήξη  του σχολικού έτους. Λειτουργεί επί πέντε ημέρες την εβδομάδα, από Δευτέρα έως Παρασκευή σε 2 βάρδιες.

1η βάρδια από 13:00 - 17:00 και 2η βάρδια από 17:00 - 21:00.

 

2. Θερινή περίοδος από  τη λήξη του σχολικού έτους έως  την 31η Ιουλίου. Λειτουργεί επί πέντε ημέρες την εβδομάδα, από Δευτέρα έως Παρασκευή σε 2 βάρδιες

1η βάρδια από 8:00 - 12:00 και 2η βάρδια από 12:00 - 16:00.

 

 

Για να δείτε τον κανονισμό λειτουργίας του ΚΔΑΠ πατήστε εδώ.

 


Γραφείο ΔΗ.ΚΕ.Δ.Η.Τ. (Δημοτικό Κατάστημα Γαλατά)

Πρόεδρος ΔΗ.ΚΕ.Δ.Η.Τ. : Μέλλου Μαρία του Αναστασίου
τηλ: 22980 - 42211/22980 - 43738