Γραφείο Κίνησης Οχημάτων
Υπεύθυνος :  

 

Τηλέφωνα: 22980 42211, 22983 20400

Φαξ: 22980 42440