Υπηρεσία Ηλεκτροφωτισμού

Για την αποκατάσταση βλαβών, αλλαγή καμένων λαμπτήρων φωτισμού
και την συντήρηση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού παρακαλώ
καλέστε στο τηλέφωνο 22980 - 42211

 

Υπεύθυνος :  

 

Τηλέφωνα: 22980 42211, 22983 20400

Φαξ: 22980 42440