Γραφείο Ληξιαρχείου

Τηρεί και ενημερώνει αρχεία, στα οποία καταγράφονται τα ληξιαρχικά γεγονότα που συμβαίνουν εντός των ορίων του Δήμου (γεννήσεις, γάμοι, θάνατοι).

 

Καθώς επίσης και κάθε μεταγενέστερο γεγονός που συνδέεται με αυτά (π.χ. βαπτίσεις, διαζύγια, ονοματοθεσία, μεταβολή θρησκεύματος, εκούσιες αναγνωρίσεις, υιοθεσία, κλπ.) σύμφωνα με τις ισχύουσες θεσμοθετημένες διαδικασίες.

 

 

Ληξίαρχος Ενότητας Τροιζήνος : ΚΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Τηλέφωνα: 22980 42211, 22983 20400

Φαξ: 22980 42440

Ληξίαρχος Ενότητας Μεθάνων : ΣΚΟΥΡΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ

Τηλέφωνα: 22980 - 92324 / 93080

Φαξ: 22980 - 92437