Γραφείο Δημοτολογίου

Το γραφείο Δημοτολογίου διατηρεί και εφαρμόζει:

 

Οικογενειακές μερίδες: Διατηρεί φακέλους οικογενειακών μερίδων και καταχωρεί οποιαδήποτε μεταβολή στην οικογενειακή κατάσταση των δημοτών έχει συντελεσθεί.

 

Μητρώα Αρρένων: Καταρτίζει τα ετήσια μητρώα αρρένων του Δήμου σύμφωνα με τις ληξιαρχικές πράξεις γέννησης που συγκεντρώνει από όλους του Δήμους της Ελλάδος.

 

Εκλογικά: Εφαρμόζει την εκλογική διαδικασία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2623/98 όπως ισχύει.

 

Πολιτογραφήσεις: Εφαρμόζει τις διατάξεις σχετικά με τον Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας.

 

Λοιπές: Αποστέλλει τα πάσης φύσεως πιστοποιητικά που αναζητούνται μέσω ΚΕΠ, τηλεφωνικής γραμμής ΟΤΕ (1502) και αυτεπάγγελτης αναζήτησης διαφόρων υπηρεσιών.

 

Υπεύθυνος Ενότητας Τροιζήνος : ΠΑΥΛΗ ΑΡΧΟΝΤΊΑ

Τηλέφωνα: 22980 42211, 22983 20400

Φαξ: 22980 42440

Υπεύθυνος Ενότητας Μεθάνων : ΣΚΟΥΡΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ

Τηλέφωνα: 22980 - 92324 / 93080

Φαξ: 22980 - 92437