Χρήσιμοι σύνδεσμοι
Υπουργείο Εσωτερικών: Πρόγραμμα Διαύγεια www.diavgeia.gov.gr
Εθνική Πύλη Δημόσιας Διοίκησης www.ermis.gov.gr
Επιταγή Επαγγελματικής Κατάρτισης www.voucher.gov.gr
Υπουργείο Ναυτιλίας & Τουρισμου www.mintour.gov.gr
Υπουργείο Γεωργίας & Αγροτικής Ανάπτυξης www.minagric.gr
Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας & Θρησκευμάτων www.minedu.gov.gr
Υπουργείο Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης & Αλληλεγγύης www.ypakp.gr
ΕΣΠΑ Προγράμματα Ευρωπαϊκής Ανάπτυξης www.espa.gr
Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού www.oaed.gr
Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» www.aia.gr
Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών, όλης της Χώρας www.kep.gov.gr
Επίσημη τουριστική ιστοσελίδα του Δήμου www.troizinia-methana.gr
Επίσημη τουριστική ιστοσελίδα των Μεθάνων www.methana.gr