Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
7η Δημόσια Συνεδρίαση, Τρίτη 9 Μαρτίου 2021
 

2,75 MB Από τον 55ο-81o/2021 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

 

6η Δημόσια Συνεδρίαση, Τρίτη 2 Μαρτίου 2021
 

844 KB Από τον 52ο-54o/2021 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

 

5η Δημόσια Συνεδρίαση, Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2021
 

1,11 MB Από τον 44ο-51o/2021 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

 

4η Δημόσια Συνεδρίαση, Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2021
 

1,28 MB Από τον 34ο-43o/2021 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

 

3η Δημόσια Συνεδρίαση, Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2021
 

1,11 MB Από τον 30ο-33o/2021 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

 

2η Δημόσια Συνεδρίαση, Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2021
 

852 ΚB Από τον 27ο-29o/2021 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

 

1η Δημόσια Συνεδρίαση, Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021
 

2,35 MB Από τον 1ο-26o/2021 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

 

41η Δημόσια Συνεδρίαση, Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2020
 

213 ΚB Από τον 226ο-237o/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

 

40η Δημόσια Συνεδρίαση, Σάββατο 19 Δεκεμβρίου 2020
 

106 ΚB Από τον 224ο-225o/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

 

39η Δημόσια Συνεδρίαση, Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2020
 

113 ΚB Από τον 222ο-223o/2020 αρ. αποφάσης της συνεδρίασης

 


Σελίδες: Προηγούμενη | 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | Επόμενη