Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής
4η Συνεδρίαση, Δευτέρα 8 Μαϊου 2017
 
204 KB    Πρόσκληση Σύγκλισης - Ημερήσια Διάταξη
 

2η Συνεδρίαση, Δευτέρα 24 Απριλίου 2017
 
243 KB    Πρόσκληση Σύγκλισης - Ημερήσια Διάταξη
 

1η Συνεδρίαση, Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2017
 
130 KB    Πρόσκληση Σύγκλισης - Ημερήσια Διάταξη
 

30η Συνεδρίαση, Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2016
 
180 KB    Πρόσκληση Σύγκλισης - Ημερήσια Διάταξη
 

29η Συνεδρίαση, Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2016
 
167 KB    Πρόσκληση Σύγκλισης - Ημερήσια Διάταξη
 

28η έκτακτη Συνεδρίαση, Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2016
 
117 KB    Πρόσκληση Σύγκλισης - Ημερήσια Διάταξη
 

27η Συνεδρίαση, Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 2016
 
131 KB    Πρόσκληση Σύγκλισης - Ημερήσια Διάταξη
 

26η Συνεδρίαση, Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2016
 
129 KB    Πρόσκληση Σύγκλισης - Ημερήσια Διάταξη
 

25η Συνεδρίαση, Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2016
 
117 KB    Πρόσκληση Σύγκλισης - Ημερήσια Διάταξη
 

24η Συνεδρίαση, Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2016
 
174 KB    Πρόσκληση Σύγκλισης - Ημερήσια Διάταξη
 


Σελίδες: Προηγούμενη | 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | Επόμενη