Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής
34η Εκτακτη συνεδρίαση, Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2017
 
178 KB    Πρόσκληση Σύγκλισης - Ημερήσια Διάταξη
 

Τακτική Συνεδρίαση, Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2017
 
175 ΚB    Πρόσκληση Συνεδρίασης Δ.Σ. - Ημερήσια Διάταξη
 

Τακτική Συνεδρίαση, Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2017
 
135 ΚB    Πρόσκληση Συνεδρίασης Δ.Σ. - Ημερήσια Διάταξη
 

29η Συνεδρίαση, Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2017
 
168 KB    Πρόσκληση Σύγκλισης - Ημερήσια Διάταξη
 

28η Συνεδρίαση, Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2017
 
180 KB    Πρόσκληση Σύγκλισης - Ημερήσια Διάταξη
 

27η Συνεδρίαση, Πέμπτη 9 Νοεμβρίου 2017
 
182 KB    Πρόσκληση Σύγκλισης - Ημερήσια Διάταξη
 

26η Συνεδρίαση, Παρασκευή 3 Νοεμβρίου 2017
 
163 KB    Πρόσκληση Σύγκλισης - Ημερήσια Διάταξη
 

25η Συνεδρίαση, Τετάρτη 1 Νοεμβρίου 2017
 
163 KB    Πρόσκληση Σύγκλισης - Ημερήσια Διάταξη
 

24η Συνεδρίαση, Δευτέρα 23 Οκτωβρίου 2017
 
178 KB    Πρόσκληση Σύγκλισης - Ημερήσια Διάταξη
 

21η Συνεδρίαση, Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2017
 
172 KB    Πρόσκληση Σύγκλισης - Ημερήσια Διάταξη
 


Σελίδες: Προηγούμενη | 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | Επόμενη