Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής
22η Έκτακτη Συνεδρίαση, Πέμπτη 20 Αυγούστου 2020
 
163 ΚB    Πρόσκληση Σύγκλισης - Ημερήσια Διάταξη
 

21η Έκτακτη Συνεδρίαση, Τετάρτη 29 Ιουλίου 2020
 
139 ΚB    Πρόσκληση Σύγκλισης - Ημερήσια Διάταξη
 

20η Τακτική Συνεδρίαση, Δευτέρα 27 Ιουλίου 2020
 
185 ΚB    Πρόσκληση Σύγκλισης - Ημερήσια Διάταξη
 

19η Έκτακτη Συνεδρίαση, Παρασκευή 24 Ιουλίου 2020
 
140 ΚB    Πρόσκληση Σύγκλισης - Ημερήσια Διάταξη
 

18η Τακτική Συνεδρίαση, Τετάρτη 15 Ιουλίου 2020
 
611 ΚB    Πρόσκληση Σύγκλισης - Ημερήσια Διάταξη
 

17η Έκτακτη Συνεδρίαση, Δευτέρα 06 Ιουλίου 2020
 
128 ΚB    Πρόσκληση Σύγκλισης - Ημερήσια Διάταξη
 

16η Τακτική Συνεδρίαση, Πέμπτη 2 Ιουλίου 2020
 
126 ΚB    Πρόσκληση Σύγκλισης - Ημερήσια Διάταξη
 

15η Τακτική Συνεδρίαση, Τρίτη 23 Ιουνίου 2020
 
221 ΚB    Πρόσκληση Σύγκλισης - Ημερήσια Διάταξη
 

14η Έκτακτη Συνεδρίαση, Τετάρτη 10 Ιουνίου 2020
 
121 ΚB    Πρόσκληση Σύγκλισης - Ημερήσια Διάταξη
 

13η Τακτική Συνεδρίαση, Τρίτη 9 Ιουνίου 2020
 
124 ΚB    Πρόσκληση Σύγκλισης - Ημερήσια Διάταξη
 


Σελίδες: Προηγούμενη | 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | Επόμενη