Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής
21η Τακτική Συνεδρίαση, Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2019
 
341 KB    Πρόσκληση Σύγκλισης - Ημερήσια Διάταξη
 

20η Τακτική Συνεδρίαση, Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου 2019
 
190 KB    Πρόσκληση Σύγκλισης - Ημερήσια Διάταξη
 

19η Τακτική Συνεδρίαση, Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2019
 
190 KB    Πρόσκληση Σύγκλισης - Ημερήσια Διάταξη
 

18η έκτακτη Συνεδρίαση, Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2019
 
108 KB    Πρόσκληση Σύγκλισης - Ημερήσια Διάταξη
 

17η τακτική Συνεδρίαση, Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2019
 
68 KB    Πρόσκληση Σύγκλισης - Ημερήσια Διάταξη
 

16η τακτική Συνεδρίαση, Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2019
 
130 KB    Πρόσκληση Σύγκλισης - Ημερήσια Διάταξη
 

15η τακτική Συνεδρίαση, Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2019
 
109 KB    Πρόσκληση Σύγκλισης - Ημερήσια Διάταξη
 

14η τακτική Συνεδρίαση, Τετάρτη 27 Αυγούστου 2019
 
68 KB    Πρόσκληση Σύγκλισης - Ημερήσια Διάταξη
 

12η τακτική Συνεδρίαση, Παρασκευή 2 Αυγούστου 2019
 
77 KB    Πρόσκληση Σύγκλισης - Ημερήσια Διάταξη
 

11η τακτική Συνεδρίαση, Δευτέρα 15 Ιουλίου 2019
 
73 KB    Πρόσκληση Σύγκλισης - Ημερήσια Διάταξη
 


Σελίδες: Προηγούμενη | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Επόμενη