Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής
17η τακτική Συνεδρίαση, Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2019
 
68 KB    Πρόσκληση Σύγκλισης - Ημερήσια Διάταξη
 

16η τακτική Συνεδρίαση, Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2019
 
130 KB    Πρόσκληση Σύγκλισης - Ημερήσια Διάταξη
 

15η τακτική Συνεδρίαση, Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2019
 
109 KB    Πρόσκληση Σύγκλισης - Ημερήσια Διάταξη
 

14η τακτική Συνεδρίαση, Τετάρτη 27 Αυγούστου 2019
 
68 KB    Πρόσκληση Σύγκλισης - Ημερήσια Διάταξη
 

12η τακτική Συνεδρίαση, Παρασκευή 2 Αυγούστου 2019
 
77 KB    Πρόσκληση Σύγκλισης - Ημερήσια Διάταξη
 

11η τακτική Συνεδρίαση, Δευτέρα 15 Ιουλίου 2019
 
73 KB    Πρόσκληση Σύγκλισης - Ημερήσια Διάταξη
 

10η έκτακτη Συνεδρίαση, Τετάρτη 29 Μαϊου 2019
 
168 KB    Πρόσκληση Σύγκλισης - Ημερήσια Διάταξη
 

9η τακτική Συνεδρίαση, Δευτέρα 13 Μαϊου 2019
 
154 KB    Πρόσκληση Σύγκλισης - Ημερήσια Διάταξη
 

8η τακτική Συνεδρίαση, Τετάρτη 24 Απριλίου 2019
 
166 KB    Πρόσκληση Σύγκλισης - Ημερήσια Διάταξη
 

7η έκτακτη Συνεδρίαση, Τρίτη 9 Απριλίου 2019
 
164 KB    Πρόσκληση Σύγκλισης - Ημερήσια Διάταξη
 


Σελίδες: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Επόμενη