Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής
6η Τακτική Συνεδρίαση, Τρίτη 2 Μαρτίου 2021
 

119 KB    Πρόσκληση Συνεδρίασης Δ.Σ. - Ημερήσια Διάταξη

 

5η Τακτική Συνεδρίαση, Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2021
 

147 KB    Πρόσκληση Συνεδρίασης Δ.Σ. - Ημερήσια Διάταξη

 

4η Τακτική Συνεδρίαση, Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2021
 

151 ΚB    Πρόσκληση Σύγκλισης - Ημερήσια Διάταξη

 

3η Τακτική Συνεδρίαση, Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2021
 

140 ΚB    Πρόσκληση Σύγκλισης - Ημερήσια Διάταξη

 

2η Έκτακτη Συνεδρίαση, Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2021
 

133 ΚB    Πρόσκληση Σύγκλισης - Ημερήσια Διάταξη

 

1η Τακτική Συνεδρίαση, Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021
 

280 ΚB    Πρόσκληση Σύγκλισης - Ημερήσια Διάταξη

 

41η Τακτική Συνεδρίαση, Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2020
 

73 ΚB    Πρόσκληση Σύγκλισης - Ημερήσια Διάταξη

 

40η Τακτική Συνεδρίαση, Σάββατο 19 Δεκεμβρίου 2020
 

124 ΚB    Πρόσκληση Σύγκλισης - Ημερήσια Διάταξη

 

39η Έκτακτη Συνεδρίαση, Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2020
 

125 ΚB    Πρόσκληση Σύγκλισης - Ημερήσια Διάταξη

 

38η Τακτική Συνεδρίαση, Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου 2020
 

203 ΚB    Πρόσκληση Σύγκλισης - Ημερήσια Διάταξη

 


Σελίδες: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Επόμενη