Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής
37η Έκτακτη Συνεδρίαση, Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2020
 

163 ΚB    Πρόσκληση Σύγκλισης - Ημερήσια Διάταξη

 

36η Έκτακτη Συνεδρίαση, Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2020
 

177 ΚB    Πρόσκληση Σύγκλισης - Ημερήσια Διάταξη

 

35η Έκτακτη Συνεδρίαση, Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2020
 

131 ΚB    Πρόσκληση Σύγκλισης - Ημερήσια Διάταξη

 

34η Έκτακτη Συνεδρίαση, Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2020
 

292 ΚB    Πρόσκληση Σύγκλισης - Ημερήσια Διάταξη

 

33η Έκτακτη Συνεδρίαση, Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2020
 

160 ΚB    Πρόσκληση Σύγκλισης - Ημερήσια Διάταξη

 

32η Έκτακτη Συνεδρίαση, Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2020
 

135 ΚB    Πρόσκληση Σύγκλισης - Ημερήσια Διάταξη

 

31η Έκτακτη Συνεδρίαση, Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2020
 

161 ΚB    Πρόσκληση Σύγκλισης - Ημερήσια Διάταξη

 

30 Τακτική Συνεδρίαση, Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2020
 

289 ΚB    Πρόσκληση Σύγκλισης - Ημερήσια Διάταξη

 

29 Τακτική Συνεδρίαση, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2020
 
255 ΚB    Πρόσκληση Σύγκλισης - Ημερήσια Διάταξη
 

28 Τακτική Συνεδρίαση, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2020
 
537 ΚB    Πρόσκληση Σύγκλισης - Ημερήσια Διάταξη
 


Σελίδες: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Επόμενη