Προκηρύξεις


Ανακοίνωση υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2022 για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου  (09/11/2022)

(ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11/11/2022 ΕΩΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 23/11/2022)


Πατήστε στα παρακάτω αρχεία για να διαβάσετε σχετικά με την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου


Ανακοίνωση.docx