Προκηρύξεις


Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την ανάθεση της προμήθειας, με τίτλο: «Προμήθεια και τοποθέτηση ηλιακών σωμάτων και ξύλινων καθισμάτων σε παραλιακούς οικισμούς του Δήμου Τροιζηνίας - Μεθάνων»  (11/08/2022)

Πατήστε στα παρακάτω αρχεία για να διαβάσετε σχετικά με τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση της προμήθειας, με τίτλο: «Προμήθεια και τοποθέτηση ηλιακών σωμάτων και ξύλινων καθισμάτων σε παραλιακούς οικισμούς του Δήμου Τροιζηνίας - Μεθάνων»

Ο διαγωνισμός είναι αναρτημένος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ (στους διαγωνισμούς υπηρεσιών-προμηθειών) με αριθμό συστήματος 170390..


Διακήρυξη για Συμβάσεις Προμηθειών με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ.pdf


Προκήρυξη περίληψη διακήρυξη δημοπρασίας.pdf


Μελέτη νέα τροποποίηση.pdf


Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ).html


Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ).pdf


Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ).xml