Προκηρύξεις


Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την ανάθεση της Προμήθειας με τίτλο: «Κατασκευή (αναβάθμιση), επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Τροιζηνίας – Μεθάνων (Ν. Αττικής)»  (18/05/2021)

Ο διαγωνισμός της προμήθειας είναι αναρτημένος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα
του ΕΣΗΔΗΣ με αριθμό συστήματος 123962

Πατήστε στα παρακάτω αρχεία για να διαβάσετε για τον Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση της Προμήθειας με τίτλο: «Κατασκευή (αναβάθμιση), επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Τροιζηνίας – Μεθάνων (Ν. Αττικής)»


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.pdf

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ.pdf

ΤΕΥΔ.pdf

espd-request-v2.xml

Έντυπο οικονομικής προσφοράς.doc

Φύλλο συμμόρφωσης.doc