Προκηρύξεις
Διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας για το έργο "Ολοκλήρωση οδού Πέτρου Πάλλη Λουτρόπολης Μεθάνων"  (03/12/2015)
Πατήστε τους παρακάτω συνδέσμους για να δείτε τα pdf της προκήρυξης:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ.pdf

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ.pdf