Προκηρύξεις


Προμήθεια Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων με τίτλο: Προμήθεια ενός (1) μηχανικού σαρωθρου  (17/11/2020)

Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ΜΕ Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ : 102526


Πατήστε στο παρακάτω pdf αρχείο για να διαβάσετε για την Προμήθεια Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων με τίτλο: Προμήθεια ενός (1) μηχανικού σαρωθρου

Περίληψη διακήρυξης.pdf

Διακήρυξη.pdf

Τ.Ε.Υ.Δ.pdf

Έντυπο οικονομικής προσφοράς.pdf

Μελέτη.pdf