Προκηρύξεις


Τοποθέτηση προσωπικού καθαριότητας στις σχολικές μονάδες του Δήμου με Σ.Ο.Χ για το διδακτικό έτος 2020-2021  (10/09/2020)

Πατήστε στο παρακάτω pdf αρχείο για να διαβάσετε για την τοποθέτηση προσωπικού καθαριότητας στις σχολικές μονάδες του Δήμου με Σ.Ο.Χ για το διδακτικό έτος 2020-2021