Προκηρύξεις


Προμήθεια: ‘Προμήθεια καυσίμων κίνησης-θέρμανσης, λιπαντικών και λοιπών υλικών για την κάλυψη αναγκών του έτους 2020-2021 του Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων και των νομικών προσώπων του’  (13/05/2020)
Πατήστε στα παρακάτω pdf αρχεία για να διαβάσετε σχετικά με την Προμήθεια: ‘Προμήθεια καυσίμων κίνησης-θέρμανσης, λιπαντικών και λοιπών υλικών για την κάλυψη αναγκών του έτους 2020-2021 του Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων και των νομικών προσώπων του’

Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ ΜΕ Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ : 91971