Προκηρύξεις
Προκήρυξη για θέση νοσηλεύτριας  (19/11/2018)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δ.Η.Κ.Ε.ΔΗ.Τ

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για αντικατάσταση στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Τροιζηνίας (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Τ.),