Προκηρύξεις
Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση του Ξενώνα Μεγαλοχωρίου Μεθάνων  (03/07/2018)
Πατήστε στα παρακάτω αρχεία pdf για να διαβάσετε για την Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση του Ξενώνα Μεγαλοχωρίου Μεθάνων


Περίληψη διακήρυξης.pdf