Προκηρύξεις
Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση του Ξενώνα Κυψέλης Μεθάνων  (06/06/2018)
Πατήστε στο παρακάτω αρχείο pdf για να διαβάσετε για την Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση του Ξενώνα Κυψέλης Μεθάνων

Ανακοίνωση.pdf