Προκηρύξεις
Σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση των προγραμμάτων « Άθληση για Όλους (Π.Α.γ.Ο) για την περίοδο 2017-2018  (28/03/2018)
Πατήστε στα παρακάτω αρχεία doc για να διαβάσετε για την Σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση των  προγραμμάτων « Άθληση για Όλους (Π.Α.γ.Ο) για την περίοδο 2017-2018.

Ανακοίνωση.doc

Υπεύθυνη δήλωση.docx

Υπεύθυνη δήλωση 2.docx

Αίτηση-Δήλωση.docx